NCP Voorwaarden

Voorwaarden eigenaar

Geldigheid

 1. De Nationale Caravanpas heeft een geldigheid van 12 maanden ingaande op de eerste dag van de maand volgend op de maand van uitgifte.
 2. De kosten van de Nationale Caravanpas kunt u door middel van een automatische doorlopende incasso aan ons betalen. Indien u liever eens per jaar een rekening van ons ontvangt is dit natuurlijk ook mogelijk. Hiervoor brengen wij € 7,50 administratiekosten per transactie in rekening.
 3. De Nationale Caravanpas wordt stilzwijgend verlengd. Opzeggen van uw lidmaatschap moet 2 maanden voor het verstrijken van de vervaldatum schriftelijk gebeuren.
 4. Indien er niet aan de betalingsverplichting is voldaan heeft u geen recht op de hulp van de Nationale Caravanpas. Service is dan wel mogelijk maar u betaalt dan het volle tarief van € 75,- per uur en € 45,- voorrijkosten exclusief onderdelen.
 5. De Nationale Caravanpas is gekoppeld aan het kenteken, merk en chassisnummer van een woonmobiel en is derhalve niet overdraagbaar. Indien op locatie blijkt dat hiervan misbruik wordt gemaakt worden er € 75,- onkostenvergoeding in rekening gebracht. Indien er tussentijds een verandering in uw situatie plaatsvindt moet u dit direct doorgeven aan de Nationale Caravanpas.
 6. Bij verlies of diefstal van de pas moet dit zo spoedig mogelijk gemeld worden bij de Nationale Caravanpas.
 7. Men heeft als lid van het Premium en Excellent lidmaatschap van de Nationale Caravanpas recht op maximaal 2 service inzetten per lidmaatschapsperiode van 12 maanden. Bij meerdere inzetten zullen alle kosten berekend worden zoals in lidmaatschap Basic staat omschreven.
 8. Indien er al problemen zijn kunt u ook lid worden van de Nationale Caravanpas. Echter kan er dan alleen gekozen worden voor het Basic Direct Hulp abonnement, en niet voor de andere abonnementvormen. Indien blijkt dat hiervan misbruik wordt gemaakt zal aslnog het tarief van Basic Direct Hulp in rekening worden gebracht.

Service en diensten

 1. De Nationale Caravanpas verleent service via geselecteerde BOVAG / FOCWA specialisten.
 2. Voor campers en overige gemotoriseerde recreatievoertuigen verleent de Nationale Caravanpas enkel service op de opbouw.
 3. De responstijden gelden niet voor zon- en feestdagen. De Nationale Caravanpas is op deze dagen wel bereikbaar.
 4. De Nationale Caravanpas verleent haar diensten aan haar leden op campings, parken, caravanstallingen en op het thuisadres en geldt alleen voor de gevallen dat de caravan en vouwwagen niet transportabel is. De Nationale Caravanpas mag niet op de openbare weg haar diensten aanbieden.
 5. Voor de lidmaatschappen Premium en Excellent moet een woonmobiel aantoonbaar de 2 jaarlijkse onderhoud/keuringsbeurt hebben gehad. Is dit niet het geval dan zal de rekening volledig worden doorberekend tegen de tarieven zoals beschreven in lidmaatschap Basic.
 6. De Nationale Caravanpas is een Pechhulp en zal dan ook alleen die zaken behandelen die onder pechservice vallen. Indien het probleem onder slecht onderhoud valt zullen de kosten totaal worden doorberekend tegen de tarieven zoals beschreven in lidmaatschap Basic.
 7. Garantiereparaties zullen altijd van te voren moeten worden aangegeven zodat de Nationale Caravanpas in de gelegenheid wordt gesteld om te overleggen met de garantieverstrekker of wij de reparatie mogen uitvoeren. De verantwoording en het besluit hierover liggen totaal bij de garantieverstrekker. De Nationale Caravanpas kan hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld. Indien de eigenaar vergeet te vermelden dat het (mogelijk) om een garantiegeval gaat zullen wij de kosten volgens het lidmaatschap aan de eigenaar factureren en is het aan de eigenaar hoe hier verder mee om te gaan.
 8. Indien de pech door schade is ontstaan en de eigenaar is hiervoor verzekerd, dan zorgt de Nationale Caravanpas ervoor dat de afhandeling met de verzekeringsmaatschappij geregeld wordt. De kosten zijn dan naar gelang de polis gedekt en zullen naar gelang de dekking doorberekend worden.
 9. De pechhulp moet op een verantwoorde manier uit te voeren zijn op de locatie. Hierbij is de eigenaar zelf verantwoordelijk om de werkruimte voor de monteur begaanbaar te maken. Mogelijke extra verloren tijd hierdoor zullen wij (ongeacht uw lidmaatschap) rechtstreeks aan u doorberekenen volgens de tarieven van lidmaatschap Basic.
 10. Grote reparaties aan het onderstel van een woonmobiel zijn niet op locatie uit te voeren i.v.m. veiligheid en vallen derhalve ook niet onder de dekking van de Nationale Caravanpas. Hiervoor zal de eigenaar zelf een afspraak moeten maken bij zijn eigen dealer of met de dealer bij hem in de buurt. De nationale Caravanpas kan hierbij wel adviseren.
 11. Indien reparatie op locatie niet mogelijk blijkt te zijn zal er waar mogelijk een nood reparatie worden gemaakt waarna er i.o.m. de eigenaar een vervolg wordt afgesproken. Deze afspraak loopt vervolgens buiten de Nationale Caravanpas om.
 12. Indien de partner i.v.m. het niet bij zich hebben van de juiste onderdelen twee maal moet rijden, zal er voor de tweede rit geen voorrijkosten worden berekend. De normale reistijd (zonder file) zal wel mee worden berekend met de gewerkte uren.
 13. Voor aankoopkeuringen en schade expertise kan de Nationale Caravanpas u adviseren. De afhandeling hiervan valt verder volledig buiten de dekking. Voor de Waddeneilanden gelden andere tarieven, te weten:
  a. Voorrijkosten worden anders geteld
          1. Basic € 70,-
          2. Premium € 50,-
          3. Excellent € 35,-
  b. De totale kosten voor de overtocht worden doorberekend.

Aansprakelijkheid

 1. De Nationale Caravanpas is niet aansprakelijk voor eventuele langere oplostijd i.v.m. levertijden van onderdelen door de leverancier van deze onderdelen.
 2. Er zal nimmer een vergoeding of enige verrekening worden gedaan indien de Nationale Caravanpas de responstijd niet kan halen om welke reden dan ook.
 3. De uitgevoerde reparaties vallen onder de garantiebepalingen van de BOVAG / FOCWA  en zijn volledig de verantwoordelijkheid van de partner die deze heeft uitgevoerd. Hierop valt nimmer een claim te plaatsen bij de Nationale Caravanpas.
 4. Garantiereparaties zullen altijd van te voren moeten worden aangegeven zodat de Nationale Caravanpas in de gelegenheid wordt gesteld om te overleggen met de garantieverstrekker of wij de reparatie mogen uitvoeren. De verantwoording en het besluit hierover liggen totaal bij de garantieverstrekker. De Nationale Caravanpas kan hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld. Indien de eigenaar vergeet te vermelden dat het (mogelijk) om een garantiegeval gaat zullen wij de kosten volgens het lidmaatschap aan de eigenaar factureren en is het aan de eigenaar hoe hier verder mee om te gaan.